Pages Navigation Menu

Prywatne kwatery Sanok, Hel, Sopot i Krynica Morska

Czas na Sandomierz!

Czas na Sandomierz!

Sandomierz to miasto położone w województwie świętokrzyskim, nad Wisłą i na siedmiu wzgórzach, dzięki czemu zyskało sobie przydomek „małego Rzymu”. Miasto rozciąga się od znajdującej się w Nizinie Nadwiślańskiej Wyżyny Sandomierskiej aż po Równinę Tarnobrzeską. Przemysłowa część miasta, zwana Nadbrzeziem, znajduje się po prawej stronie Wisły, w Kotlinie Sandomierskiej, i graniczy z Tarnobrzegiem, natomiast większość zabudowań wraz z historycznym centrum, które uznane zostało w 2017 roku za pomnik historii znajduje się przy lewym brzegu Wisły. Ostatnimi czasy miasto znane jest między innymi z tego, że rozgrywa się w nim akcja bardzo popularnego polskiego serialu – „Ojciec Mateusz” z Arturem Żmijewskim w roli katolickiego księdza Mateusza Żmigrodzkiego, który dzięki swojemu sprytowi, intuicji i zaufaniu, jakim cieszy się wśród mieszkańców często pomaga miejscowej policji w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Znane są również liczne atrakcje Sandomierze i o nich przeczytasz poniżej.

Atrakcje Sandomierza

W Sandomierzu znajduje się bardzo duża liczba różnego rodzaju zabytków. Stare Miasto, powszechnie uważane za jedno z najpiękniejszych w całej Polsce stanowi wyjątkowo atrakcyjny zespół urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy. Najpopularniejsze i najcenniejsze zabytki w mieście to:
Bazylika katedralna Narodzenia NMP (gotycki halowy kościół z XIV wieku, z zachowanymi polichromiami z 1421 roku i XVIII wieczną dzwonnicą), zespół kościoła parafialnego po wezwaniem św. Pawła (w skład którego wchodzi kościół, dzwonnica i ogrodzenie z zabytkową bramą), synagoga z domem gminy żydowskiej, zespół klasztorny benedyktynek i zespół klasztorny dominikanów, domek kapelana czy kolegium jezuickie Collegium Gostomianum. Ponadto w Sandomierzu znajduje się Zamek Królewski z z XIV wieku, zniszczony podczas potopu szwedzkiego (do dziś zachowało się jego skrzydło zachodnie), Brama Opatowska (czyli gotycka brama wjazdowa do miasta z drugiej połowy XIV wieku, przebudowana w XVI wieku, zwieńczona renesansową attyką), gotycki Ratusz z poło XIV wieku oraz liczne zabytkowe dworki, domy i kamienice, wśród których wyróżnić można dworek Cypriana Strużynskiego (piękny zespół dworski przy ulicy Zawichojskiej 2) czy Kamienice Oleśnickich z przełomu XVII/XVII wieku(znajdującą się na Rynku). Tonie jedyne atrakcje Sandomierza, jednak nie sposób wypisać je wszystkie. Na szczególną uwagę zasługuje także trasa podziemna „Lochy Sandomierskie”, czyli połączony w trasę turystyczną zespół dawnych miejskich piwnic i składów.